Skip to main content

Bóta Veronika vagyok, lélekdúla, szerencsésnek érzem magam, hogy olyan hivatást gyakorolhatok, mely az emberi lélek, az egésszé válás kibontakozást kíséri.Teszem ezt odaadó figyelemmel, szavakkal, mozdulatokkal és érintéssel. A pszichodráma, a táncterápia, a vizualizáció és az asztrológia segítségével.

Már egész fiatalon megérintettek a lét titkainak ősi kérdései, és azóta is megunhatatlan szenvedéllyel kutatom önmagam és az emberi lélek mozgatórúgóit.

Ki vagyok én? Mi az én utam? Milyen összefüggések rejlenek sorsom és kapcsolódásaim mögött? Keresem a válaszokat ezekre a kérdésekre. Teszem ezt azért, mert nem tudok mást tenni, de azért is, mert a segítő is csak addig tud segíteni a hozzáfordulóhoz, ahol éppen ő tart.

Nyelvtanárként, pedagógusként mindig érdekelt a pszichológia világa, az ön- és emberismeret. A tanítás során fontos volt számomra, hogy jó „pszichológusa” legyek a tanítványaimnak.

10 év tanítás után, a segítő szakma, életem kihívásai és önmagam lázas keresése végül az önismeret felé terelt.

2001-ben a Szintézis Szabadegyetemen találkoztam Dr. Daubner Bélával. Úgy érzem, hogy a vele való találkozás fontos mérföldkő volt az önismereti utamon.

2003-ban beiratkoztam egyik önismereti dráma csoportjába. Az első foglalkozás után tudtam, hogy komoly dolgom van a pszichodrámával.

A foglalkozások alatt komoly felismerésekben és mély katarzisokban volt részem. Felszabadító volt átélni, hogy a drámajátékok spontaneitása, kreativitása és a csoporthoz tartozás milyen jelentős átalakulásokat hozott mindannyiunk életében. A drámában és a csoportterápiában otthonra leltem.

Az önismereti szakasz után elhatároztam, hogy folytatom a képzést és dramatista lettem. 2007 óta vezetek drámacsoportokat felnőtteknek.

A drámaképzés mellett párhuzamosan Rákos Péter iskolájában tanultam humanisztikus asztrológiát. A karakterológia, saját ill. mások horoszkópjainak tanulmányozása betekintést adott egy ősi, archaikus világba, melyben lassanként a bonyolult szimbólumok értelmet találtak számomra. A titokzatos planéták, fényszög-kapcsolatok elevenné váltak az ábraelemzések során. Személyiségemre, sorsomra vonatkozó kérdéseimre folyamatosan választ kaptam az asztrológia tükrében.

Ezt a tudást fontosnak tartom beépíteni az egyéni önismereti folyamatba, ha a hozzám forduló számára ez a fajta megközelítés elfogadható. Azt tapasztalom, hogy a horoszkóp értelmezése és elemzése felgyorsítja egy probléma vagy egy elakadás megértését. 2008-ban életre hívtam az Otthon önmagunkban sajátélményű asztrodráma önismereti csoportot Trombitás Katalinnal, melyben az ősi tudás ötvöződik a pszichodráma elemeivel.

2013-ban erős hívást éreztem a táncterápia felé. A társastánc, a táncművészet és a szabad tánc mindig is közel állt hozzám. Már az első táncterápiás foglalkozás során éreztem, hogy ehhez a módszerhez hazaérkeztem, nem csupán a mozgás, az érintés, az „itt és most”-ban való kapcsolódás szépségei, hanem a művészetterápia egyéb modalitásai is megragadtak az integrált kifejezés- és táncterápiában. Szerencsésnek tartom magam, hogy rátaláltam erre a csodálatos módszerre.

A pszichodráma, az asztrodráma és a táncterápia mellett fontos szerepet tölt be az életemben a női körök kísérése. 2012 őszén megszületett az általam megálmodott Ezerarcú Nők Köre.

Számos női kör kísérése után felemelő érzés azt tapasztalni, hogy mennyi változás és átalakulás tud megszületni egy szeretetteli női közösségben.

A segítő hivatásomban a legfontosabb dolognak az értő és az érző jelenlétet tartom, mely biztonságos medret adhat a változás kibontakozásának.

Szerencsésnek érzem magam, mert az egyéni és csoportos foglalkozások kísérése alatt részese lehetek annak a kalandnak, mely váratlan messzeségbe és mélységbe vezet”. A kísérések alatti élmények, momentumok alázatra, spontaneitásra és szeretetre tanítanak, s közelebb visznek a Lélek megtapasztalásához.

2001 őszén megalapítottam az egri Ébredés Holisztikus Életmód Központot, melyet 20 évig vezettem. 2021 tavaszától útjára indult az Átalakulások Tere – Bóta Veronika Lélekdúla vállalkozásom Egerben és Szentendrén.

Ars poeticám

"Az a dolgom, hogy elfogadjam a Másik határtalan, végtelen másságát, ahogy a maga tempója szerint megmutatkozik előttem.”

(Feldmár András)

Tanulmányaim, képzéseim

1993–1996 Kodolányi János Főiskola Német Nyelvtanári Szak
2000–2001 Szintézis Szabad Egyetem, Budapest
2003–2006 Humanisztikus Asztrológia Iskola, Budapest
2003–2007 Pszichodráma-képzés, Magyar Pszichodráma Egyesület, Budapest
2005–2007 Katatím imaginatív terápiás képzés, Budapest
2007 Hoppál Bori dúlaképző tanfolyam, Eger
2011–2012 Szentesi Szilvi Intimitás művészet kurzus, Budapest
2013–2018 Integrált kifejezés – és táncterápiás képzés, Integrált Kifejezés és Táncterápiás Egyesület, Budapest

Szakmai tevékenységeim

2001-től Az egri Ébredés Holisztikus Életmód Központ megalapítása, vezetése
2001–1015 Egészségnapok szervezése
2005–2007 Müller Péter-estek háziasszonya
2005–2007 Popper Péter-estek szervezője
2005-től Női körök kísérése
2005–2010 Születés Hete fesztiválok szervezése Egerben
2006 Pszichodráma önismereti csoportok szervezése
2006-tól Egyéni önismereti foglakozások kísérése
2008–2010 „Lélek és Asztrológia” önismereti iskola
2013 Párban boldogan? Önismereti bemutató workshop, Kecskemét
2013–2014 Ezerarcú Nők Köre önismereti csoport
2015 – 2017 Drámacsoport Budapest
2019 „Kint a Bent”, az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület 7. nyílt napja: Gyermekkori álmaink „felnövekedése”– avagy gyermekkori álmaink a jelen valóságának tükrében. Horváth Diána klinikai szakpszichológus co-vezetésével.
2021 Átalakulások Tere – Bóta Veronika Lélekdúla Eger, Szentendre

Bóta Veronika

lélekdúla,
tanár, pszichodrámavezető, női körök kísérője,
integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezető-jelölt

veronika@atalakulasoktere.hu

+36 20 375 24 76