Skip to main content

Szeretek női közösségekben lenni, segíteni, dolgozni. Megérint a lágyság, a flow, az amazoni erő együttes jelenléte.
2004-ben egy budapesti Születés Hete Fesztiválon a női testhez, a női léthez és szerepekhez fűződő hitvilágom alapjaiban megváltozott. Rádöbbentem, hogy a valódi nőiségről oly keveset tudok.
Hirtelen egy másvilágba érkeztem, egy olyan helyre, ahol jó Nőnek lenni, ahol a női test és lét legfontosabb állomásait tisztelet és méltóság kíséri. Ezekben a csoportokban nem volt hierarchia, csak egy sokszínű kör teli kedves, elfogadó, autonóm lányokkal és asszonyokkal.

Önismeretemben ez egy fordulópont volt: onnantól kezdve mély hívást érzek a női minőség, sebek, nehéz sorsú nők gyógyításához.

Számos olyan előadáson, workshopon vettem részt, ahol megélhettem női létünk színes, mély és erőtől duzzadó mibenlétét.

Egerben otthont teremtettem és több ízben főszervezője voltam a Születés Hete Fesztiválnak.
2007 óta folyamatosan kísérek női csoportokat, köröket. Életem legfontosabb női fordulópontján, az anyává válásom során csodás női tanítókhoz terelt a sors.
Hoppál Bori és Geréb Ági tapasztalataiból meríthettem erőt és tudást, hogy merjek bízni és merjem átadni magam a bennem szunnyadó női erőnek és bölcsességnek, mely tud világra hozni és táplálni.
Velem voltak női gyökereim is anyaságom, lélekdúlaságom kibontakozásában, mintha a lányom világrajövetelével életre keltek volna az általuk örökölt minták.

Anyaságom megszületésével kezdtek szárba szökkenni női köreim, ahol megható gyógyulások, barátságok, életre szóló szövetségek születtek.
2007 óta eltelt néhány év, de a kíváncsiság, az öröm és a körök szervezése csillapíthatatlanul bennem munkálkodik azóta is.
Missziómmá vált az elnyomott női minőség rehabilitálása egyéni és társadalmi szinten. Óriási öröm és büszkeség számomra, amikor egy női kör létrejön, és a kör tagjai még évek múlva is támogatói, kísérői egymás életének.

Author Bóta Veronika

More posts by Bóta Veronika